Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

  • 1 Đánh giá

2. Một người làm vườn đã dùng 500 gam để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng đã bón cho cây trồng.

Bài làm:

a) Nguyên tố dinh dưỡng có trong phân bón: Nitơ.

b) Thành phần phần trăm nguyên tố trong phân bón trên là:

c) Khối lượng dinh dưỡng đã bón cho cây trồng là: gam.

  • 116 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021