Giải câu 1 phần D trang 71 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Khi sản xuất muối ăn từ nước biển, muối ăn thu được thường có lẫn tạp chất là và $CaSO_4$. Làm thế nào để loại bỏ được tạp chất này ra khỏi muối?

Bài làm:

Bước 1: Loại bỏ gốc sunfat

Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch dư. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch $B$, chỉ có $CaSO_4$ phản ứng.

PTHH: .

Dung dịch gồm có: $NaCl,\; MgCl_2$ và $BaCl_2$ dư.

Bước 2: Cho dung dịch tác dụng với $Na_2CO_3$ dư. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch $C$.

PTHH:

Dung dịch gồm: $NaCl$ và $Na_2CO_3$ dư.

Bước 3: Cho dung dịch , tác dụng với dung dịch $HCl$ dư, rồi cô cạn dung dịch, thu được $NaCl$ tinh khiết.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021