Có cách nào để đi qua sân vừa mới lát xi măng còn ướt mà không để lại các vết chân lún sâu?

  • 1 Đánh giá

2. Có cách nào để đi qua sân vừa mới lát xi măng còn ướt mà không để lại các vết chân lún sâu?

Bài làm:

Ta có thể dùng tấm ván mỏng đặt lên sân rồi bước lên trên tấm ván. Do diện tích bề mặt của tấm ván lớn hơn diện tích bề mặt chân rất nhiều nên sẽ làm giảm áp lực tác dụng lên sân.

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021