Công cơ học là gì?

  • 1 Đánh giá

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Trong cuộc sống hàng ngày, khi một người đọc một quyển sách hoặc khi đứng đợi một ai đó, có thể nói rằng người này đã mất công, tốn công để làm các việc đó. Tuy nhiên trong khoa học thì cả 2 trường hợp trên người này chưa thực hiện "công cơ học" !

Vậy "công cơ học" là gì ?

Bài làm:

Công cơ học (công) của một lực FF→ là đại lượng vô hướng được xác định bằng tích độ lớn của lực tác dụng theo phương chuyển dời với độ dời của điểm đặt lực.

Lực FF→ không đổi tác dụng vào vật và làm nó chuyển dời được quãng đường là s, công của lực FF→ gọi là công cơ học và được xác định bằng biểu thức toán học:

A = F.s.cosα (1)​

trong đó:

  • A: công cơ học gọi tắt là công (J)
  • s: quãng đường dịch chuyển (m)
  • F: độ lớn của lực tác dụng (N)
  • α: là góc hợp bởi véc tơ lực và véc tơ chuyển dời.
  • 136 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021