Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào? Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia?

  • 1 Đánh giá

5. Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

6. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia?

Bài làm:

5. Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau:

THÁP DÂN SỐ TRẺTHÁP DÂN SỐ GIÀ

- Dạng tháp phát triển

- Đáy tháp rộng

- Cạnh tháp xiên nhiều

- Đỉnh tháp nhọn

- Nhóm tuổi trước sinh sản cao, nhóm tuổi sau sinh sản thấp

- Tuổi thọ trung bình thấp

- Dạng tháp ổn định

- Đáy tháp hẹp

- Cạnh tháp gần như thẳng đứng

- Đỉnh tháp không nhọn

- Nhóm tuổi trước sinh sản và sau sinh sản cao

- Tuổi thọ trung bình cao

6. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia:

  • Phát triển dân số hợp lí là không để dân số phát triển quá nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ, thiếu trường học, bệnh viện, thiếu kiến thức về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, dẫn đến đói nghèo,…
  • Việc phát triển dân số hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá nhanh đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn thể xã hội hài hòa với sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường của mỗi quốc gia.
  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021