Tại sao lại vẽ như vậy?

  • 1 Đánh giá

3. Thành của một bình nước có đục 4 lỗ có lắp van nước ở các vị trí khác nhau (hình 16.12). Hãy dự đoán đường đi 4 tia nước phun ra khỏi bình khi cacsvan được mở bằng các vẽ hình dạng đường đi của chúng. Tại sao lại vẽ như vậy? Làm thí nghiệm kiểm chứng.

Tại sao lại vẽ như vậy?

Bài làm:

Tại sao lại vẽ như vậy?

Càng xuống sâu thì áp suất chất lỏng càng lớn. Do đó, áp suất ở van thấp nhất lớn nhất.

=> Khi đó nước thoát ra từ van cuối cùng là mạnh nhất, tia nước xa nhất.

Càng lên gần mặt thoáng chất lỏng, áp suất chất lỏng cành nhỏ nên nước thoát ra từ van đầu tiên là yếu nhất nên van trên cùng có dòng chảy nước gần nhất.

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021