Khí oxi được cơ thể lấy vào và sử dụng như thế nào trong cơ thể thực vật và cơ thể người?

  • 1 Đánh giá

Quá trình hô hấp của sinh vật là quá trình lấy oxi và thải khí cacbonic. Khí oxi được cơ thể lấy vào và sử dụng như thế nào trong cơ thể thực vật và cơ thể người?

Bài làm:

Đối với thực vật: Hô hấp thực hiện ở mọi bộ phận của cây như: rễ, lá, hoa, thân, mầm, ...

Đối với người: Con người lấy oxi từ bên ngoài nhờ khứu giác, đi qua các phế nang đến phổi, phổi thực hiện các quá trình hô hấp và thải khí cacbonic ra bên ngoài.

  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN