Hãy tìm các ví dụ về hiện tượng tự bốc cháy

  • 1 Đánh giá

b) Sự oxi hóa chậm

Hãy tìm các ví dụ về hiện tượng tự bốc cháy.

Bài làm:

Photpho trong cơ thể người chết có thể tự bốc cháy khi gặp điều kiện thích hợp.

Các giẻ lau dầu khi gặp điều kiện thích hợp sẽ tự bốc cháy...

  • 157 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021