1. Hãy đọc hoặc xem phim về cảnh lũ lụt ở Việt Nam ở một số khu vực trong những năm gần đây, phân tích nguyên nhân và cách phòng tránh.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy đọc hoặc xem phim về cảnh lũ lụt ở Việt Nam ở một số khu vực trong những năm gần đây, phân tích nguyên nhân và cách phòng tránh.

2. Đọc và nghiên cứu về hiện tượng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long qua tranh ảnh, video. Thảo luận và viết khoảng 300 từ về hiện trạng lũ lụt và các biện pháp thích ứng.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021