Nhắc lại một số quy tắc an toàn khi tiến hành các thí nghiệm khoa học

  • 2 Đánh giá

3. Nhắc lại một số quy tắc an toàn khi tiến hành các thí nghiệm khoa học

Bài làm:

Một số quy tắc an toàn:

  • Tuân thủ quy định của phòng thí nghiệm
  • Để hóa chất, dụng cụ đúng nơi quy định, không lẫn giữa các loại hóa chất.
  • Không ngửi, hít trực tiếp các loại hóa chất.
  • Không thử hóa chất.
  • ....
  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021