Vì sao quả bóng lại luôn chuyển động hỗn độn về mọi hướng ?

  • 1 Đánh giá

II - CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ?

Đọc thông tin sau ;

Hình vẽ dưới đây mô tả :

- Coi hạt phấn hoa tương tự quả bóng ; các phân tử nước tương tự như các bạn học sinh, học sinh sẽ chạy tới xô đẩy quả bóng (Hình 21.4).

- Trả lời các câu hỏi sau :

1. Vì sao quả bóng lại luôn chuyển động hỗn độn về mọi hướng ?

2. Điều gì xảy ra với quả bóng ? Vì sao ?

3. Từ đó, giải thích vì sao trong thí nghiệm của Brao-nơ các hạt phấn hoa lại chuyển động không ngừng về mọi phía ? Tuy nhiên, các hạt phấn hoa có kích thước lớn thì lại đứng yên ?

Bài làm:

1. Quả bóng tương tự như hạt phấn hoa, bị học sinh chạy tới xô đẩy từ mọi phía lên chịu các lực không cân bằng do đó sẽ chuyển động hỗn độn về mọi hướng.

2. Quả bóng sẽ chuyển động hỗn độn về mọi hướng. Vì nó chịu các lực đẩy không cân bằng từ các bạn học sinh.

3. Từ đó ta thấy trong thí nghiệm của Brao-nơ, các hạt phấn hoa lại chuyển động không ngừng về mọi phía do các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động hỗn độn không ngừng. Trong khi chuyển động, các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng, làm cho các hạt phấn hoa cũng chuyển động hôn độn không ngừng.

Tuy nhiên với các hạt phấn hoa có kích thước lớn, các va chạm của các phân tử nước từ mọi phía lên nó cân bằng nhau làm cho chúng đứng yên.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021