Nêu các ứng dụng của Hidro

 • 2 Đánh giá

3. Ứng dụng của Hidro

 • Nêu các ứng dụng của Hidro.
 • Hidro có những ứng dụng đó là dựa vào tính chất chủ yếu nào?

Bài làm:

Các ứng dụng của Hidro:

 • Nạp vào khí cầu.
 • Hàn cắt kim loại.
 • Sản xuất amoniac
 • Phân đạm.
 • Sản xuất axit clohidric.
 • Khử oxi của một số oxit kim loại.
 • Sản xuất nhiên liệu sạch.

Hidro có những ứng dụng đó chủ yếu dựa vào tính khử của Hidro.

 • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021