Vật chịu tác dụng của những lực nào?

  • 1 Đánh giá

Vật đang ở trong lòng chất lỏng (hình 17.2)

Vật chịu tác dụng của những lực nào?

Hãy vẽ các vecto lực tác dụng lên vật ở trong chất lỏng tương ứng với các hình vẽ trong hình 17.2

Vật chịu tác dụng của những lực nào?

Bài làm:

  • Vật chịu tác dụng của các lực: Trọng lực và lực đẩy Ac-si-met.
  • Vật chịu tác dụng của những lực nào?

  • 174 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021