Lưu huỳnh đioxit là oxit axit hay oxit bazo? Hãy dự đoán các tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit

  • 1 Đánh giá

b) Tính chất hóa học

1. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit hay oxit bazo? Hãy dự đoán các tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit.

Bài làm:

Lưu huỳnh đioxit là oxit axit.

Tính chất hóa học:

  • Tác dụng với nước
  • Tác dụng với dung dịch bazo
  • Tác dụng với oxit bazo
  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021