Tại sao ở nước ta khi sơn cửa, tường nhà không lên sơn màu sẫm ?

  • 1 Đánh giá

5. Tại sao ở nước ta khi sơn cửa, tường nhà không lên sơn màu sẫm ?

Bài làm:

Vì những vật có màu sẫm thì hấp thụ nhiệt tốt nên ko sơn màu sẫm để nhà ko bị nóng.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021