Hãy dự đoán tính chất hóa học của NaOH

  • 1 Đánh giá

b) Tính chất hóa học

Hãy dự đoán tính chất hóa học của .

Bài làm:

Tính chất hóa học của :

  • Tác dụng với chất chỉ thị màu
  • Tác dụng với axit:
  • Tác dụng với oxit axit:
  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021