Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi cho các chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH xảy ra (nếu có) khi cho các chất: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Bài làm:

Các phản ứng hóa học xảy ra:

  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021