Giải câu 3 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

3. Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau

Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau

Bài làm:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021