Hãy tìm hiểu các máy cơ đơn giản trong thực tế xung quanh em.

  • 1 Đánh giá

2. Hãy tìm hiểu các máy cơ đơn giản trong thực tế xung quanh em. Sắp xếp thành 2 nhóm : Các máy cơ đơn giản khi sử dụng cho lợi về lực nhưng thiệt về đường đi và các máy cơ đơn giản khi sử dụng cho lợi về đường đi nhưng thiệt về lực.

Tìm hiểu về lợi ích của các máy cơ đơn giản trong mỗi trường hợp nói trên.

Bài làm:

Các máy cơ đơn giản khi sử dụng cho lợi về lực nhưng thiệt về đường đi :

- Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc...Giúp việc đẩy đồ dễ dàng nhưng phải đẩy đi một đoạn xa hơn.

- Đòn bẩy: Búa nhổ đinh. Giúp nhổ đinh dễ dàng.

- Ròng rọc: Máy kéo ở công trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng. Kéo vật lên tốn ít lực hơn nhưng kéo lâu.

Các máy cơ đơn giản khi sử dụng cho lợi về đường đi nhưng thiệt về lực :

- khi ta lên dốc, nếu ta đi thẳng thì sẽ có lợi về đường đi nhưng thiệt về lực. Điều này giúp việc lên dốc nhanh hơn nhưng sẽ tốn sức hơn so với đi nghiêng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021