Khi các áp lực khác nhau ép lên và làm biến dạng bề mặt một vật thì tác dụng của áp lực không phụ thuộc vào những yếu tố nào?

  • 1 Đánh giá

2. Tác dụng của áp lực. Áp suất

a) Đưa ra dự đoán

Khi các áp lực khác nhau ép lên và làm biến dạng bề mặt một vật thì tác dụng của áp lực không phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài làm:

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào các yếu tố: Diện tích tác dụng, độ lớn của áp lực.

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021