Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm

  • 1 Đánh giá

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

Bài làm:

Một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm: Bình đựng, bình chia độ, ống nghiệm, ...

Khi sử dụng và bảo quản, chúng ta cần để ở nơi bằng phẳng, tránh rơi vỡ, cầm dụng cụ thí nghiệm chắc tay, ...

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021