Một người muốn kéo một thùng đựng đầy gạch từ mặt đất lên tầng 2, tốn nhiều sức, nhưng vì nặng quá nên thùng không di chuyển. Có công trong trường hợp này không ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

2. Một người muốn kéo một thùng đựng đầy gạch từ mặt đất lên tầng 2, tốn nhiều sức, nhưng vì nặng quá nên thùng không di chuyển. Có công trong trường hợp này không ? Vì sao ?

Theo em thì người này có thể làm cách nào để có thể mang được gạch lên tầng 2 ?

Bài làm:

Không có công trong trường hợp này.

Vì người này tác dụng lực kéo lên thùng gạch nhưng thùng không di chuyển lên lực kéo của người này không tác dụng công cơ học lên thùng gạch.

Để mang được thùng gạch lên tầng 2, người này có thể dùng máy kéo, lực kéo của máy đủ khoẻ để kéo thùng gạch lên tầng 2. Hoặc người này có thể đem một số viên gạch một để đem lên tầng 2.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021