Khi sử dụng nước sinh hoạt khử trùng bằng clo nên chú ý điều gì?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Từ những hiểu biết về tính chất của clo, hãy giải thích cho những người thân trong gia đình em tại sao lại sử dụng clo để khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi và dử dụng nước Gia-ven để tẩy trắng quần áo. Khi sử dụng nước sinh hoạt được khử dùng bằng clo thì nên chú ý điều gì?

Bài làm:

Sử dụng clo để khử trùng vì khi clo tác dụng với nước tạo ra dung dịch có tính khử trùng, diệt khuẩn cao.

Sử dụng nước Gia - ven để tẩy trắng quần áo, vì trong nước Gia-ven có thành phần có tính tẩy màu cao. Hơn nữa, là muối sẽ an toàn hơn nếu như vẫn còn dư trên quần áo so với dung dịch nước clo (axit).

Khi sử dụng nước sinh hoạt được khử trùng bằng nước clo thì cần chú ý: Khi lấy nước để sử dụng thì nên để một lúc cho lượng clo thừa, không tan trong nước bay hơi hết.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021