Giải câu 1 phần D trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Có nên dùng trực tiếp nước mưa làm nước ăn/ uống hằng ngày không? Tại sao?

Bài làm:

Không nên dùng nước mưa làm nước ăn/ uống hằng ngày vì trong nước mưa có lẫn một số chất độc hại trong không khí.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021