Em hãy cho biết ứng dụng của cacbon

  • 1 Đánh giá

3. Ứng dụng của cacbon

Từ các tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon, em hãy cho biết các ứng dụng của cacbon.

Bài làm:

Ứng dụng của cacbon:

  • Sử dụng làm nhiên liệu
  • Xác định tuổi của các cổ vật
  • Dùng trong trang sức, làm đẹp
  • Là thành phần phụ gia của gang và thép
  • Than hoạt tính sử dụng trong y tế và đời sống
  • ...
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021