Kể tên một số dụng cụ, thiết bị và mẫu dùng trong các bài Khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn Khoa học tự nhiên 8

1. Kể tên một số dụng cụ, thiết bị và mẫu dùng trong các bài Khoa học Tự nhiên 8

Hoàn thành bảng sau:

Bảng 2.2: Dụng cụ, thiết bị và mẫu học tập ở Khoa học Tự nhiên 8

STTTên dụng cụ, thiết bị và mẫuCách sử dụng
1

Các dụng cụ đo:

2

Mô hình, mẫu vật thật, tranh ảnh, băng hình ở Khoa học Tự nhiên 8:

3

Thiết bị thí nghiệm:

4

Hóa chất:

...

Bài làm:

STTTên dụng cụ, thiết bị và mẫuCách sử dụng
1

Các dụng cụ đo: ca đong, bình chia độ, ...

Các em làm theo hướng dẫn của giáo viên.
2

Mô hình, mẫu vật thật, tranh ảnh, băng hình ở Khoa học Tự nhiên 8:mô hình quả địa cầu, ...

3Thiết bị thí nghiệm: Ống nghiệm, đèn cồn, ...
4Hóa chất: axit sunfuric, oxi, hidro, ...
  • 301 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021