Hãy cho biết tính chất hóa học của muối cacbonat

 • 1 Đánh giá
 • Tính chất hóa học

Hãy cho biết tính chất hóa học của muối cacbonat và đề xuất các thí nghiệm kiểm chứng lại các tính chất hóa học đó. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm đó.

Bài làm:

 • Tác dụng với axit
  Thí nghiệm kiểm chứng: Lấy một lượng nhỏ cho vào bình đựng dung dịch $HCl$. Quan sát hiện tượng thấy có khí thoát ra. Đưa que đóm đang cháy dở vào, ta thấy que đóm tắt, chứng tỏ khí thoát ra là $CO_2$.
  PTHH:
 • Tác dụng với dung dịch bazo
  Thí nghiệm kiểm chứng: Cho một lượng tác dụng với dung dịch nước vôi trong. Quan sát hiện tượng thấy xuất hiện kết tủa trắng, chứng tỏ có phản ứng xảy ra.
  PTHH:
 • Tác dụng với dung dịch muối
  Thí nghiệm kiểm chứng: Cho một lượng tác dụng với dung dịch $BaCl_2$. Quan sát hiện tượng thấy xuất hiện kết tủa trắng.
  PTHH:
 • Bị nhiệt phân hủy:

 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021