Trong hai ấm vẽ ở hình 16.10, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?

  • 1 Đánh giá

5. Trong hai ấm vẽ ở hình 16.10, ấm nào đựng được nhiều nước hơn? Tại sao?

Trong hai ấm vẽ ở hình 16.10, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?

Bài làm:

Ấm bên trái sẽ đựng được nhiều nước hơn, vì ấm được coi như là bình thông nhau, với cùng một loại chất lỏng, ấm nào có vòi cao hơn sẽ đựng được nhiều nước hơn.

  • 153 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021