3. Tác động của biến đổi khí hậu đến con người

  • 1 Đánh giá

3. Tác động của biến đổi khí hậu đến con người

- Thảo luận và hoàn thành bảng 35.2 về tác động của biến đổi khí hậu đến con người.

tác động của biến đổi khí hậu

Cơ chế tác độngVí dụ ở Việt Nam
Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp
tác động đến thủy sản
Tác động đến sức khỏe con người

Bài làm:

- Thảo luận và hoàn thành bảng 35.2 về tác động của biến đổi khí hậu đến con người.

tác động của biến đổi khí hậu

Cơ chế tác độngVí dụ ở Việt Nam
Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp

hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi

=> giảm diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp

Nhiều vùng biển bị ngập mặn, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán xảy ra thường xuyên ở các tỉnh miền Trung
tác động đến thủy sản

nước biển dâng, động đất, sóng thần

=> các sinh vật thủy sinh suy giảm nhiều

sản lượng thủy sản giảm
Tác động đến sức khỏe con người

khí hậu biến đổi thất thường, nhiều bệnh dịch, sản lượng lương thực giảm

=> sức khỏe, dinh dưỡng con người giảm

- sô lượng bệnh dịch tăng lên, số người chết do thiên tai nhiều hơn
  • 154 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021