Điền thông tin vào bảng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tính chất vật lí của hidro

Em hãy đọc thông tin sau và dựa vào những điều trao đổi với bạn ở hoạt động khởi động, điền các thông tinh vào bảng 4.1

HidroNước

Kí hiệu:

Công thức phân tử:

Trạng thái:

Màu sắc:

Mùi:

Vị:

Nặng hay nhẹ hơn không khí? Vì sao?

Tan nhiều hay ít trong nước?

Kí hiệu:

Công thức phân tử:

Trạng thái:

Màu sắc:

Mùi:

Vị:

Nhiệt độ sôi:

Nhiệt độ hóa rắn:

Nước có thể hòa tan được những chất nào?

Bài làm:

HidroNước

Kí hiệu:

Công thức phân tử:

Trạng thái: Khí

Màu sắc: Không màu

Mùi: Không mùi

Vị: Không vị

Nhẹ hơn không khí vì phân tử khối của hidro nhỏ hơn phân tử khối của không khí.

Tan ít trong nước.

Kí hiệu:

Công thức phân tử:

Trạng thái: lỏng

Màu sắc: Không màu

Mùi: Không mùi

Vị: Không vị

Nhiệt độ sôi:

Nhiệt độ hóa rắn:

Nước có thể hòa tan được rất nhiều chất rắn: đường, muối, chất lỏng: cồn, axit, rượu, ... chất khí: amoniac,..

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021