Em cho biết ý kiến về đảm bảo an toàn lao động khi bón phân của người nông dân trong hình

  • 1 Đánh giá

Em cho biết ý kiến về đảm bảo an toàn lao động khi bón phân của người nông dân trong hình 10.1

Em cho biết ý kiến về đảm bảo an toàn lao động khi bón phân của người nông dân trong hình

Bài làm:

Theo em, người nông dân trong hình vẽ chưa đảm bảo an toàn lao động khi bón phân vì họ chưa mặc các trang phục bảo hộ, như đeo gang tay, khẩu trang, ...

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021