Viết PTHH mô tả phản ứng xảy ra giữa SiO2 với KOH và Na2O ở nhiệt độ cao

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH mô tả phản ứng xảy ra giữa với $KOH$ và $Na_2O$ ở nhiệt độ cao.

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN