Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên (chú ý điều kiện của phản ứng)

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2:

Nêu hiện tượng quan sát được. So sánh mức độ cháy của photpho trong không khí và mức độ cháy của photpho trong oxi.

Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên (chú ý điều kiện của phản ứng), biết khi đốt photpho trong oxi tạo thành điphotpho pentaoxit (ở dạng bột trắng, tan được trong nước).

Bài làm:

Hiện tượng: Photpho cháy tạo khói trắng, nếu cháy trong oxi, ngọn lửa mãnh liệt hơn.

PTHH:

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021