Hãy viết một đoạn báo cóa từ 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu mà em đã biết và những gì em sẽ làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Hãy viết một đoạn báo cóa từ 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu mà em đã biết và những gì em sẽ làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN