- Tập thuyết trình về tác động của con người với hệ sinh thái tự nhiên.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Tập thuyết trình về tác động của con người với hệ sinh thái tự nhiên.

- Hãy tìm đọc trong báo, sách, internet về "Dấu chân sinh thái" và viết báo cáo, chia sẻ với thầy cô cùng bạn bè.

Bài làm:

- Thuyết trình nên có các nội dung cơ bản:

+ tác động tốt

+ tác động xấu

+ Biện pháp giữ sự ổn định của hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo sự phát triển bền vững

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021