Khoanh tròn vào chữ cái trước ví dụ là quần thể sinh vật.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ví dụ là quần thể sinh vật.

A. Các con voi sống trong vườn bách thú.

B. các cá thể tôm sú sống trong đầm.

C. Một bầy voi sống trong rừng rậm châu Phi.

D. các cá thể chim trong rừng.

E. tập hợp người VN định cư ở thành phố của Đức.

G. tập hợp cá chép sống trong ao.

H. rừng dừa Bình Định.

Bài làm:

1. Quần thể là:

B. các cá thể tôm sú sống trong đầm.

C. Một bầy voi sống trong rừng rậm châu Phi.

E. tập hợp người VN định cư ở thành phố của Đức.

G. tập hợp cá chép sống trong ao.

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021