Trong tự nhiên, silic tồn tại chủ yếu dưới dạng hợp chất nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Silic

1. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

Trong tự nhiên, silic tồn tại chủ yếu dưới dạng hợp chất nào? Trong các khoáng vật nào?

Bài làm:

Trong tự nhiên, silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, trong các khoáng vật: cát, đất sét, ...

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN