Hãy giải thích hiện tượng trên từ những hiểu biết về phân tử, nguyên tử.

  • 1 Đánh giá

III - CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ CÓ QUAN HỆ VỚI NHAU HAY KHÔNG ?

Thí nghiệm :

a) Đổ nhẹ nước vào một bình đựng đồng sunfat (Hình 21.5). Vì nước nhẹ hơn nên nổi ở trên cao tạo thành một mặt phân cách giữa hai chất lỏng. Sau một thời gian, mặt phân cách này mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉ còn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Nước và đồng sunfat đã hòa vào nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuếch tán.Hãy giải thích hiện tượng trên từ những hiểu biết về phân tử, nguyên tử.

- Hãy lấy ví dụ về hiện tượng khuếch tán và giải thích vì sao hiện tượng lại xảy ra.

b) Nếu lặp lại thí nghiệm trên với nước nóng hơn, liệu có mối quan hệ giữa chuyển động của phân tử cấu tạo nên vật và nhiệt độ của chất đó không ? Vì sao ?

Bài làm:

a) Giải thích hiện tượng : các phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động không ngừng về mọi phía, nên các phân tử đồng sunfat có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cạch giữa các phân tử nước và các phân tử nước có thể chuyển động xuống dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử đồng sunfat.

- Ví dụ hiện tượng khuếch tán : khi mở một lọ nước hoa, sau một thời gian rất ngắn, mùi thơm từ nước hoa lan ra khắp phòng. Đó là hiện tượng khuếch tán giữa các phân tử nước hoa và các phân tử không khí.

b) Nếu lặp lại thí nghiệm trên với nước nóng hơn, có mối quan hệ giữa chuyển động của phân tử cấu tạo nên vật và nhiệt độ của chất đó. Khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh. Vì khi nhiệt độ càng cao thì các phân tử nước chuyển động nhanh hơn dẫn đến hiện tượng khuếch tán nhanh hơn.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021