Cho biết clo có tác dụng với nước và dung dịch NaOH không?

  • 1 Đánh giá

2. Clo còn có tính chất hóa học nào khác không?

Quan sát các thí nghiệm sau, nêu hiện tượng, cho biết clo có tác dụng với nước và dung dịch NaOH không?

Cho biết clo có tác dụng với nước và dung dịch NaOH không?

Thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1. Clo tác dụng với nướcDẫn khí clo vào cốc nước, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được (Hình 13.4)
2. Clo tác dụng với dung dịch Dẫn khí clo vào cốc đựng dung dịch loãng, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được (Hình 13.5)

Bài làm:

Thí nghiệmCách tiến hànhHiện tượng
1. Clo tác dụng với nướcDẫn khí clo vào cốc nước, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được (Hình 13.4)Ban đầu, quỳ tím chuyển sang màu đỏ, sau đó quỳ tím bị mất màu.
2. Clo tác dụng với dung dịch Dẫn khí clo vào cốc đựng dung dịch loãng, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được (Hình 13.5)Giấy quỳ tím bị mất màu.

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021