Giải câu 2 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH của các phản ứng nhiệt phân các chất sau (nếu có)

Bài làm:

  • Không bị nhiệt phân bởi nhiệt.
  • Không bị nhiệt phân bởi nhiệt.

  • 190 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021