Tính số gam đồng kim loại thu được

  • 2 Đánh giá

2. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí Hidro. Hãy:

a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

b) Tính thể tích khí Hidro (đktc) cần dùng.

Bài làm:

PTHH:

a) mol.

Bảo toàn nguyên tố: Số mol đồng kim loại thu được là: mol.

Số gam đồng thu được là:

b) Số mol khí Hidro cần dùng là: mol

Thể tích khí Hidro cần dùng là:

  • 169 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021