Cốc nào đun lâu hơn

  • 1 Đánh giá

c) Một cốc chứa nước, một cốc chứa rượu có khối lượng như nhau

- Cùng bật đèn cồn (điều chỉnh sao cho hai ngọn lửa như nhau), theo dõi thời gian đun của hai cốc khi chúng tăng đến cùng một nhiệt độ (chẳng hạn đến 40°C).

- Cốc nào đun lâu hơn ? Cốc nào nhận nhiều nhiệt lượng hơn ?

Bài làm:

- Cốc nước đun lâu hơn. Cốc nước nhận nhiệt lượng lớn hơn.

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021