Nêu sự khác nhau về tính chất hóa học giữa axit mạnh và axit yếu

  • 1 Đánh giá

2. Axit mạnh, axit yếu

Nêu sự khác nhau về tính chất hóa học giữa axit mạnh và axit yếu.

Bài làm:

  • Axit mạnh: Phản ứng nhanh với kim loại, muối cacbonat, ...
  • Axit yếu: Phản ứng chậm với kim loại, muối cacbonat, ...

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021