Thế nào là dạng thù hình của một nguyên tố hóa học?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Cacbon

1. Tính chất vật lí, các dạng thù hình của cacbon

Thế nào là dạng thù hình của một nguyên tố hóa học?

Bài làm:

Dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những dạng đơn chất khác nhau của nguyên tố hóa học đó.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021