Thế năng trọng trường của đèn chùm so với mặt sàn lớn hơn hay nhỏ hơn thế năng trọng trường của nó so với mặt bàn ? Biết rằng bàn cao 1 m.

  • 1 Đánh giá

5. Một đèn chùm treo ở trần nhà cách mặt sàn 4,5 mét. Thế năng trọng trường của đèn chùm so với mặt sàn lớn hơn hay nhỏ hơn thế năng trọng trường của nó so với mặt bàn ? Biết rằng bàn cao 1 m.

Bài làm:

Khoảng cách từ chùm đèn treo đến mặt bàn là:

= s − $s_{0}$ = 4, 5 − 1 = 3, 5 (m)

Vì thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật, mà vì cùng một vật (chùm đèn) nên khối lượng là như nhau, mặt khác độ cao của đèn sao với mặt sàn thì lớn hơn độ cao của đèn so với mặt bàn nên thế năng trọng trường của đèn đối với mặt sàn lớn hơn.

  • 101 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021