Các yếu tố làm cho động năng của vật lớn hay nhỏ.

  • 1 Đánh giá

4.Trao đổi với bạn bè

- Về câu trả lời của các câu hỏi trên để đưa ra câu trả lời của nhóm.

- Đề xuất dự đoán của nhóm về :

  • Các yếu tố làm cho động năng của vật lớn hay nhỏ.
  • Các yếu tố làm cho thế năng trọng trường hoặc thế năng đàn hồi của vật lớn hay nhỏ.

- Đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm chứng dự đoán của nhóm mình.

Bài làm:

- Dự đoán :

  • Động năng của 1 vật phụ thuộc vào 2 yếu tố : khối lượng và vận tốc của nó.
  • Thế năng trọng trường phụ thuộc vào độ cao của vật so với vị trí mốc và khối lượng của vật
  • Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật

- Đề xuất phương án :

Động năng của 1 vật phụ thuộc vào 2 yếu tố : khối lượng và vận tốc của nó: Chuẩn bị 1 hòn bi sắt và 1 hòn bi nhựa, một máng nghiêng, 1 miếng gỗ và thả tự do 2 hòn bi từ những vị trí khác nhau trên máng để xem độ dịch chuyển của miếng gỗ.

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật : Chuẩn bị 1 hòn bi sắt và 1 hòn bi nhựa, một máng nghiêng, một cái lò xo và thả tự do 2 hòn bi từ những vị trí khác nhau trên máng và va vào lo xo để xem độ biến dạng của lò xo.

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN