Em hãy cho biết vai trò của lớp than hoạt tính trong bể nước lọc nói trên

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tại vùng nông thông, người dân phải lấy nước sông hoặc nước giếng khoan để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Để nước sinh hoạt được bảo đảm, người ta phải lọc nước. Cấu tạo của bể lọc nước như sau:

Em hãy cho biết vai trò của lớp than hoạt tính trong bể nước lọc nói trên

Em hãy cho biết vai trò của lớp than hoạt tính trong bể nước lọc nói trên

Bài làm:

Vai trò của than hoạt tính: Hấp phụ các chất độc có trong nước như các kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, ...

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021