Em hãy quan sát hình 28.5 và trả lời các câu hỏi sau: Giới hạn sinh thái của cá rô phi ở nước ta là bao nhiêu? Nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C hoặc tăng lên quá 42 độ C thì cá rô phi sẽ thế nào? Cá rô phi sinh trưởng mạnh nhất ở nhiệt độ bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

3. Giới hạn sinh thái

- Em hãy quan sát hình 28.5 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Giới hạn sinh thái của cá rô phi ở nước ta là bao nhiêu? Nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 5 độ C hoặc tăng lên quá 42 độ C thì cá rô phi sẽ thế nào? Cá rô phi sinh trưởng mạnh nhất ở nhiệt độ bao nhiêu?

+ Giới hạn sinh thái là gì?

+ Lấy ví dụ về giới hạn sinh thái trong tự nhiên.

- Vẽ sơ đồ giới hạn sinh thái:

  • Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 00c đến 90°c, trong đó điểm cực thuận là 55°c.
  • Loài xương rống sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°c đến 56°c, trong đó điểm cực thuận là 32°c.

Bài làm:

- Giới hạn sinh thái cá rô phi: 5-42 độ C.

+ Nếu vượt qua ngưỡng này thì cá rô phi sẽ giảm sức sống và chết

+ có rô phi sinh trưởng mạnh nhất ở 30 độ C

+ giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

- Sơ đồ:

  • 186 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021