Hãy so sánh tổng công suất của các nhà máy điện ở Việt Nam với công suất này.

  • 1 Đánh giá

2. Mặt Trời là một nguồn năng lượng khổng lồ tương đương với khoảng 1,7 tỉ nhà máy điện với tổng công suất là 1,7. W. Hãy so sánh tổng công suất của các nhà máy điện ở Việt Nam với công suất này.

Bài làm:

Dự kiến giai đoạn 2018 - 2022, tổng công suất các nguồn điện đưa vào vận hành là 34.864 MW.

Công suất Mặt Trời lớn hơn rất nhiều lần tổng công suất đó, lớn gấp 5. lần

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021