Quả cân A và $A^{'}$ có thực hiện công không, vì sao ?

 • 1 Đánh giá

II- THẾ NĂNG

1.Thực hiện thí nghiệm

- Dụng cụ thí nghiệm gồm :

 • Quả cân A có khối lượng 100g, quả cân có khối lượng 200g.
 • Miếng gỗ B.
 • Bàn có gắn ròng rọc ở mép bàn.
 • Dây, thước đo độ dài.

- Bố trí thí nghiệm như hình 20.2.

- Thực hiện thí nghiệm :

 • Đặt quả cân A trên mặt sàn (Hình 20.2a), đánh dấu vị trí miếng gỗ B trên bàn.
 • Đặt quả cân A lên độ cao , so với mặt sàn (Hình 20.2b), đánh dấu vị trí miếng gỗ B trên bàn. Thả tay để quả cân A rơi xuống. Đo quãng đường B đi được và ghi vào bảng 20.2.
 • Đưa quả cân A lên các độ cao , $h_{3}$, $h_{4}$ rồi thả, đo quãng đường B đi được và ghi vào bảng 20.2.
 • Đưa quả cân lên các độ cao $h_{1}$, $h_{2}$, $h_{3}$, $h_{4}$ rồi thả, đo quãng đường B đi được và ghi vào bảng 20.2.

Bảng 20.2

Quả cân

Độ cao

Quãng đường miếng gỗ đi được

A

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

- Từ kết quả thí nghiệm 1, trả lời các câu hỏi :

 • Quả cân A và có thực hiện công không, vì sao ?
 • So sánh công do quả cân A thực hiện được sau mỗi lần thả.
 • So sánh công do quả cân thực hiện được sau mỗi lần thả.
 • So sánh công do quả cân A thực hiện được với công do quả cân thực hiện được sau khi thả ở cùng một độ cao.
 • Cơ năng của hai quả cân thuộc dạng nào ?

Bài làm:

Tham khảo bảng sau :

Quả cân

Độ cao

Quãng đường miếng gỗ đi được

A

= 10 cm

= 5 cm

= 15 cm

= 10 cm

= 20 cm

= 15 cm

= 25 cm

= 20 cm

= 10 cm

= 7 cm

= 15 cm

= 12 cm

= 20 cm

= 17 cm

= 25 cm

= 22 cm

 • Quả cân A và có thực hiện công. Vì khi đưa quả cân lên cao rồi thả tay ra, 2 quả cân sẽ chuyển động xuống dưới làm sợi dây căng ra, lực căng dây làm miếng gỗ B chuyển động. Như vậy 2 quả cân đã thực hiện công.
 • Sau mỗi lần thả với độ cao h tăng dần, công của quả cân A thực hiện được sau mỗi lần thả cũng tăng dần.
 • Sau mỗi lần thả với độ cao h tăng dần,công do quả cân thực hiện được sau mỗi lần thả cũng tăng dần.
 • Công do quả cân A thực hiện được bé hơn công do quả cân thực hiện được sau khi thả ở cùng một độ cao.
 • Cơ năng của hai quả cân thuộc loại thế năng hấp dẫn (hay thế năng trọng trường).
 • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021